วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 9

มาตรา 9 ฐานความผิดตามมาตรา การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
                 ตัวอย่าง การใช้ชุดคำสั่งที่มุ่งร้ายหรือประสงค์ร้าย (Malicious Code) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไวรัส เวิร์ม โทรจันเพื่อรบกวนหรือสร้างความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนกับข้อมูลของผู้อื่น

                 ความผิดที่กฏหมายบัญญัติ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทังจำทั้งปรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น