วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 9ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น